Pamamahala ng Tauhan

Ang mga huwarang empleyado ng iSPACE ay mga taong masigasig, makabago, orihinal, at mapagkumpitensya at nagpapakita ng determinasyon at inisyatiba.

Ø Patuloy na nagbabago at inuuna ang mga customer
Ø Gumagawa nang malikhain at nagsasarili na may espiritu ng pangkat

246

Pamamahala sa sarili at Pagkamalikhain

Pagmamay-ari sa lahat ng bagay at gumawa ng mga hakbangin.

Humiwalay sa mga kumbensyonal na paraan upang ituloy ang mga bagong ideya at mag-isip sa labas ng kahon.

Paggalang sa Dignidad ng Tao

Igalang ang pagkakaiba-iba at dignidad ng mga indibidwal.

Isaalang-alang ang mga tao bilang ang pinakamahalagang asset

Pag-unlad ng Kakayahan

Magbigay ng pagkakataon at pagsasanay para sa mga indibidwal na ipakita ang kanilang mga potensyal sa maximum.

 

Gantimpala na nakabatay sa pagganap

Magtakda ng isang mapaghamong layunin at gumawa ng mga napapanatiling tagumpay.
Suriin at magbayad nang patas upang ipakita ang mga maikli at pangmatagalang tagumpay.

346336